Přejděte na SaaS (Software jako služba - Software as a Service)

SaaS je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovatelem služby. Služby jsou dále nabízeny zákazníkům přes internet. Nemusíte tím pádem kupovat a spravovat serverovou infrastrukturu a ušetříte za licence,  správu IT, energii. Příkladem SaaS jsou cloudové služby Microsoftu - Office 365 a Windows Intune.

Additional information